Projectschema Spiegelbijeenkomsten

Projectgegevens:
1.        Projectnaam (+ locatie):Biologisch boeren
2.        Initiatiefnemer(s): mw. A. Hoog, Amsterdam
3.        Geschatte projectkosten:?

4.        Status (ideefase, voorbereidingsfase, uitvoeringsfase): idee

Invalshoek & Scenario:
5.        Invalshoek (meerdere tegelijk mogelijk)
q       Boeren
q       Cultuur & Historie
q       Natuur & Milieu
q       Ondernemers
q       Recreatie
q       Water
q       Anders, namelijk: …
6.        Past in Scenario (meerdere tegelijk mogelijk)  :

q       Autonome ontwikkeling
q       Amstelland in Boerenhand
q       Parklandschap
q       Amstellandgoed
q       Geen van de scenario’s
q       Weet niet

Wenselijkheid:
7.        Beoogd doel / lost welk probleem op?1. educatief/school; 2. goed voor milieu; 3. inspringen op trends: biologisch eten, gezond, onbespoten voedsel eten

Waarschijnlijkheid:
8.        sluit aan bij welke ontwikkeling / trend? Of gaat daar tegenin? 1. biologisch eten; 2. milieu; 3. gezondheid

Voorwaarden:
9.        Beoogde partners in de uitvoering:boeren, scholen, natuurwinkels

10.    Voorwaarden voor uitvoering:
q       Tempo
q       Regelgeving aanpassen
q       Financiering door overheid /
q       Overheidsgeld nodig als voorwaarde voor particuliere investering
q       Anders, namelijk….