Projectschema Spiegelbijeenkomsten

Projectgegevens:
1.        Projectnaam (+ locatie): Boerenlandwandeling (bij voorkeur in de Ronde Hoep, zie hieronder)
2.        Initiatiefnemer(s): ANWB
3.        Geschatte projectkosten: € 50.000
4.        Status (ideefase, voorbereidingsfase, uitvoeringsfase): ideefase

Invalshoek & Scenario:
5.        Invalshoek (meerdere tegelijk mogelijk)
q       Boeren
q       Cultuur & Historie
q       Natuur & Milieu
q       Ondernemers
q       Recreatie
q       Water
q       Anders, namelijk: …
6.        Past in Scenario (meerdere tegelijk mogelijk)  :

q       Autonome ontwikkeling
q       Amstelland in Boerenhand
q       Parklandschap
q       Amstellandgoed
q       Geen van de scenario’s
q       Weet niet

Wenselijkheid:
7.        Beoogd doel / lost welk probleem op? Vergroten recreatief medegebruik

Waarschijnlijkheid:
8.        sluit aan bij welke ontwikkeling / trend? Of gaat daar tegenin? Sluit aan bij Amstelland in Boerenhand

Voorwaarden:
9.        Beoogde partners in de uitvoering: agrariërs (WLTO)

10.    Voorwaarden voor uitvoering:
q       Tempo
q       Regelgeving aanpassen
q       Financiering door overheid /
q       Overheidsgeld nodig als voorwaarde voor particuliere investering
q       Anders, namelijk….
Vervolg 1: Wandelroute over agrarische grond, rondgaande route van ca. 10 km. De boeren krijgen een vergoeding (bv €1/m/jr??) voor openstelling en beheer (voor 10 jaar ineens) + verbindingen naar de woonwijken.