Projectschema Spiegelbijeenkomsten

The projects set forth for Amstelland’s future are amazing. When taking a break, you can play some casino slots games at www.slotsexpert.ca.

Projectgegevens:
1.        Projectnaam (+ locatie):Bovenkerkerpolder, fiets-/wandelpaden
2.        Initiatiefnemer(s):Samenwerkingsverband Bovenkerkerpolder ‘open, stil en groen’
3.        Geschatte projectkosten:…………………………………………………………………….
4.        Status (ideefase, voorbereidingsfase, uitvoeringsfase):………………………………….

Invalshoek & Scenario:
5.        Invalshoek (meerdere tegelijk mogelijk)
q       Boeren
q       Cultuur & Historie
q       Natuur & Milieu
q       Ondernemers
q       Recreatie
q       Water
q       Anders, namelijk: …
6.        Past in Scenario (meerdere tegelijk mogelijk)  :

q       Autonome ontwikkeling
q       Amstelland in Boerenhand
q       Parklandschap
q       Amstellandgoed
q       Geen van de scenario’s
q       Weet niet

Wenselijkheid:
7.        Beoogd doel / lost welk probleem op? Ontsluiting polder (wens in Toekomstvisie Amstelveen 2020+)

Waarschijnlijkheid:
8.        sluit aan bij welke ontwikkeling / trend? Of gaat daar tegenin? Sluit aan bij beoogde ontwikkeling.

Voorwaarden:
9.        Beoogde partners in de uitvoering:St. Glas en Land, ENFB, gemeente Amstelveen, boeren

10.    Voorwaarden voor uitvoering:
q       Tempo
q       Regelgeving aanpassen
q       Financiering door overheid /
q       Overheidsgeld nodig als voorwaarde voor particuliere investering
q       Anders, namelijk….