Projectschema Spiegelbijeenkomsten

Projectgegevens:
1.        Projectnaam (+ locatie):Fietsplezier bij woon-werkverkeer
2.        Initiatiefnemer(s):Frans Frederiks
3.        Geschatte projectkosten:?

4.        Status (ideefase, voorbereidingsfase, uitvoeringsfase):………………………………….

Invalshoek & Scenario:
5.        Invalshoek (meerdere tegelijk mogelijk)
q       Boeren
q       Cultuur & Historie
q       Natuur & Milieu
q       Ondernemers
q       Recreatie
q       Water
q       Anders, namelijk: …Woon-werkverkeer
6.        Past in Scenario (meerdere tegelijk mogelijk)  :

q       Autonome ontwikkeling
q       Amstelland in Boerenhand
q       Parklandschap
q       Amstellandgoed
q       Geen van de scenario’s
q       Weet niet

Wenselijkheid:
7.        Beoogd doel / lost welk probleem op? Weren auto’s van niet bewoners! Fileprobleem: meer fietsend naar werk v.v.

Waarschijnlijkheid:
8.        sluit aan bij welke ontwikkeling / trend? Of gaat daar tegenin? Gezond naar werk bewegen

Voorwaarden:
9.        Beoogde partners in de uitvoering:…………………………………………………..

10.    Voorwaarden voor uitvoering:
q       Tempo
q       Regelgeving aanpassen
q       Financiering door overheid /
q       Overheidsgeld nodig als voorwaarde voor particuliere investering
q       Anders, namelijk….