Projectschema Spiegelbijeenkomsten

Projectgegevens:
1.        Projectnaam (+ locatie): Gemarkeerde wandelpaden Amstelland
2.        Initiatiefnemer(s): LAW-platform, Groengebied Amstelland e.a. (beoogd); ingediend door G.J. Roebersen
3.        Geschatte projectkosten: €20.000
4.        Status (ideefase, voorbereidingsfase, uitvoeringsfase): ideefase

Invalshoek & Scenario:
5.        Invalshoek (meerdere tegelijk mogelijk)
q       Boeren
q       Cultuur & Historie
q       Natuur & Milieu
q       Ondernemers
q       Recreatie
q       Water
q       Anders, namelijk: …
6.        Past in Scenario (meerdere tegelijk mogelijk)  :

q       Autonome ontwikkeling
q       Amstelland in Boerenhand
q       Parklandschap
q       Amstellandgoed
q       Geen van de scenario’s
q       Weet niet

Wenselijkheid:
7.        Beoogd doel / lost welk probleem op? In Amstelland zijn de laatste jaren diverse nieuwe wandel- en fietspaden aangelegd. Er zijn bewegwijzerde fietsroutes, maar geen gemarkeerde wandelroutes.

Waarschijnlijkheid:
8.        sluit aan bij welke ontwikkeling / trend? Of gaat daar tegenin? Behoefte aan natuurbeleving/recreatie; wandelen is in opkomst.

Voorwaarden:
9.        Beoogde partners in de uitvoering:GA, gemeenten, grondeigenaren

10.    Voorwaarden voor uitvoering:
q       Tempo
q       Regelgeving aanpassen
q       Financiering door overheid /
q       Overheidsgeld nodig als voorwaarde voor particuliere investering
q       Anders, namelijk….