Projectschema Spiegelbijeenkomsten

Projectgegevens:
1.        Projectnaam (+ locatie):Kaarten voorzien van schaatsroutes
2.        Initiatiefnemer(s):ijsclubs + KNSB
3.        Geschatte projectkosten:
4.        Status (ideefase, voorbereidingsfase, uitvoeringsfase):ideefase

Invalshoek & Scenario:
5.        Invalshoek (meerdere tegelijk mogelijk)
q       Boeren
q       Cultuur & Historie
q       Natuur & Milieu
q       Ondernemers
q       Recreatie
q       Water
q       Anders, namelijk: …
6.        Past in Scenario (meerdere tegelijk mogelijk)  :

q       Autonome ontwikkeling
q       Amstelland in Boerenhand
q       Parklandschap
q       Amstellandgoed
q       Geen van de scenario’s
q       Weet niet

Wenselijkheid:
7.        Beoogd doel / lost welk probleem op? Door huidige officiële KNSB-schaatsroutes in gebied op kaart in te tekenen (zie hieronder)

Waarschijnlijkheid:
8.        sluit aan bij welke ontwikkeling / trend? Of gaat daar tegenin ?

Voorwaarden:
9.        Beoogde partners in de uitvoering:…………………………………………………..

10.    Voorwaarden voor uitvoering:
q       Tempo
q       Regelgeving aanpassen
q       Financiering door overheid /
q       Overheidsgeld nodig als voorwaarde voor particuliere investering
q       Anders, namelijk….

Vervolg 7: kunnen ‘overheids’instanties bij toetsing/ontwikkeling/uitwerking van alle soorten plannen in het gebied nagaan of het beoogde ook een knelpunt of verbetering inhoudt m.b.t. de huidige bekende schaatsroutes.

Knelpunten zijn:
–          verdwijnen deel schaatsroutes
–          hinderlijke kluunpunten
–          te realiseren oversteekpunten
–          obstakels (bruggen, gemalen)
–          verleggen schaatsroute