Projectformulier Toekomst Amstelland

Heeft u een projectidee of voornemen dat richting kan geven aan de Toekomst van het Amstelland? Breng uw project in in het Platform Toekomst Amstelland.
Ingevulde projectformulieren zullen op de website Toekomst Amstelland worden gepubliceerd. U kunt daar ook op de ingebrachte projecten reageren en eventueel uw steun ervoor uitspreken. Op de Projectenworkshop van 10 maart kunnen de projectindieners hun eigen project aan de man brengen. De aanwezigen zullen de projecten beoordelen en becommentariëren tegen de achtergrond van de toekomstperspectieven voor het Amstelland.

1.        Projectnaam: Kijkplatform Ouderkerkerplas

2.        Initiatiefnemer(s): SSO Vogelwerkgroep; ingediend door G.J Roebersen

3.        Beoogd doel / lost welk probleem op?/ sluit aan bij welke ontwikkeling of behoefte? Uitkijkpunt over de Plas voor vogelwaarnemers

4.        Projectomschrijving + locatie: Holendrechterzijweg t.h.v. oeverzwaluwenwand; 2 m hoog platform

5.        Beoogde partners in de uitvoering: Groengebied Amstelland, RWS

6.        Voorwaarden voor uitvoering:
q       Regelgeving aanpassen
q       Financiering door overheid
q       Overheidsgeld nodig als voorwaarde voor particuliere investering
q       Anders, namelijk…. Materialen gefinancierd door GA/SSO

7.        Past in Scenario (meerdere tegelijk mogelijk)  :

q       Autonome ontwikkeling
q       Amstelland in Boerenhand
q       Parklandschap
q       Amstellandgoed
q       Geen van de scenario’s
q       Weet niet

8.        Invalshoek (meerdere tegelijk mogelijk)

q       Boeren
q       Cultuur & Historie
q       Natuur & Milieu
q       Ondernemers
q       Recreatie
q       Water
q       Anders, namelijk: …

9.        Geschatte projectkosten: € 600

10.    Status (ideefase, voorbereidingsfase, uitvoeringsfase): in uitvoering