Projectformulier Toekomst Amstelland

Heeft u een projectidee of voornemen dat richting kan geven aan de Toekomst van het Amstelland? Breng uw project in in het Platform Toekomst Amstelland.
Ingevulde projectformulieren zullen op de website van Toekomst Amstelland worden gepubliceerd. U kunt daar ook op de ingebrachte projecten reageren en eventueel uw steun ervoor uitspreken. Op de Projectenworkshop van 10 maart kunnen de projectindieners hun eigen project aan de man brengen. De aanwezigen zullen de projecten beoordelen en becommentariëren tegen de achtergrond van de toekomstperspectieven voor het Amstelland.

1.        Projectnaam: Amstelland anno 2003

2.        Initiatiefnemer(s): P. v. Schaik

3.        Beoogd doel / lost welk probleem op?/ sluit aan bij welke ontwikkeling of behoefte? Cultuurhistorische inventarisatie

4.        Projectomschrijving + locatie
5.        Beoogde partners in de uitvoering: betrokken gemeenten en plaatselijke historische verenigingen

6.        Voorwaarden voor uitvoering:
q       Regelgeving aanpassen
q       Financiering door overheid
q       Overheidsgeld nodig als voorwaarde voor particuliere investering
q       Anders, namelijk….

7.        Past in Scenario (meerdere tegelijk mogelijk)  :

q       Autonome ontwikkeling
q       Amstelland in Boerenhand
q       Parklandschap
q       Amstellandgoed
q       Alle scenario’s
q       Weet niet

8.        Invalshoek (meerdere tegelijk mogelijk)

q       Boeren
q       Cultuur & Historie
q       Natuur & Milieu
q       Ondernemers
q       Recreatie
q       Water
q       Anders, namelijk: …

9.        Geschatte projectkosten

10.    Status (ideefase, voorbereidingsfase, uitvoeringsfase): suggestie

Toelichting: Ik ben van mening dat het van wezenlijke cultuurhistorische betekenis zou zijn alls het Amstelland anno 2003 in foto’s, tekeningen e.d. zou worden vastgelegd. Er kan ook gedacht worden aan artikelen (John Jansen van Galen e.a.).
Het project zou gedragen moeten worden door de deelnemende gemeenten en de historische verenigingen in de regio.
Over de financiële consequenties valt in dit stadium nog niets te zeggen, want die hangen af van de opzet en de uitvoering. Ik vermoed echter dat de doelgroep vrij breed zal blijken te zijn. Als dat het geval zal zijn, zal een belangrijk deel van de financiering terugvloeien in de vorm van boekverkoop. Over dertig jaar zou een vervolg kunnen verschijnen.